Fabrika snova

O nama

Preduzeće AVIS osnovano je 1992 godine sa širokom lepezom delatnosti, da bi se kroz rad odabrale one koje su tržišno najpepspektivnije.
Sa razvojem trgovinske delatnosti vlasničko menadžerski tim je intezivno istraživao mogućnosti da preduzeće usmeri u pravcu proizvodnje
deficitarnih komponenata u proizvodnji namestaja.
Sistematičan i uporan razvojni rad uprave materijalizovan je time što je preduzeće, pored nastavka trgovinom osvojilo proizvodnju zičanog jezgra kao bitne komponente u proizvodnji tapaciranog nameštaja.
Znanje i iskustvo u oblasti proizvodnje bonnell zičanih jezgara i želja da svojim kupcima ponudi što kvalitetniji proizvod u oblasti nameštaja pretočeni s početkom 2018 godine u proizvodni pogon za proizvodnju dušeka.
I dalje je ideja vodilja – kvalitet.
Fabrika snova AVISSAN proizvodi dušek koji će Vas osvojiti.